Gereformeerde Kerk Opende Over onze kerk

Fri,09Jun2017

Over onze kerk

Er wordt gewerkt aan een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk van Opende en de Gereformeerde Kerk van Kornhorn. Er wordt samengewerkt met de plaatselijke Hervormde Gemeente . Ook het jeugdwerk, het startweekend, de kinderbijbeldag e.d. worden voor een groot deel samen gedaan.


De Gereformeerde Kerk in Opende wil een gemeente zijn die bezield is door het evangelie van Jezus Christus en daardoor tijd wil nemen voor God en tijd wil maken voor mensen. Zij draagt daartoe het evangelie van Christus uit en voert haar diaconale taak uit, zowel dichtbij als veraf. Ook wil zij als kerk een gastvrij huis zijn midden in de Opender samenleving.

Naast de kerkenraad zijn er binnen de gemeente verschillende commissies/ groepen actief zoals:

  • college van kerkrentmeesters en kerkbeheer
  • wijkmedewerksters
  • Werkgroep met een Missie
  • orgelcommissie
  • taakgroep Erediensten
  • bloemen- en verjaardagsfonds
  • Passage: Chr. maatschappelijke vrouwenbeweging
  • vrouwengespreksgroep “Nerija”

Binnen de gemeente worden door de jeugdraad verschillende activiteiten georganiseerd. De kerstviering en tal van andere activiteiten keren elk jaar terug.

Tijdens het winterseizoen is er voor verschillende leeftijdsgroepen catechisatie.

Enkele keren per jaar kan het oud papier naar een container op het parkeerterrein bij de kerk gebracht worden. De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk.

Voor de kinderen van de basisschool is er elke zondagochtend een nevendienst. Er wordt een Bijbels verhaal verteld. Aan de hand van het daarin voorkomende thema wordt er een werkstukje, kleurplaat o.i.d. gemaakt. Als de kinderen na de preek terugkeren in de kerk wordt er gezamenlijk een lied gezongen. Dit lied hoort bij het thema wat tijdens de kindernevendienst is behandeld.

Er wordt samengewerkt met de plaatselijke Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Kornhorn. Ook het jeugdwerk, het startweekend, de kinderbijbeldag e.d. worden voor een groot deel samen gedaan.