Fri,09Jun2017

Periodieke gift

Wilt u ook meer aan de kerk geven zonder dat het u extra geld kost? Steun onze kerk dan met een periodieke gift.

Giften aan een instelling die door de overheid is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk Nederland is zo’n ANBI-instelling. Hierdoor zijn ook uw giften aan onze gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt normaal gesproken een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Deze drempel geldt niet als u uw gift registreert als een periodieke gift voor een periode van vijf jaar. U kunt dan het gehele bedrag aftrekken! Uw belastingvoordeel kan oplopen tot 52%.

U kunt ook de waarde per jaar van aangekochte collectebonnen opnemen in uw periodieke gift. De diaconie heeft een apart ANBI-nummer; daarvoor dient u een aparte overeenkomst op te maken.

Op https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Wat moet u doen?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst. U kunt de overeenkomst downloaden vanaf de website van de Belastingdienst en thuis invullen (in tweevoud). Bezorg de twee overeenkomsten bij Jan Splinter (kerk) of Harmon Nieuwland (diaconie). De formulieren worden verwerkt en u ontvangt één exemplaar retour voor uw eigen administratie.

Vervolgens betaalt u uw bijdrage zoals u gewend bent, maandelijks of één keer per jaar. Vermeldt u ook de collectebonnen op de overeenkomst? Dan dient u de kwitantie te bewaren voor uw eigen administratie.

Direct profiteren?

De teruggaaf vindt achteraf plaats. U kunt het bedrag ook opnemen in uw voorlopige teruggaaf. U profiteert dan direct.

 

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Het is belangrijk dat u het goede RSIN-nummer invult:

Gereformeerde Kerk Opende                         002660210

 

KiA/Diaconie Gereformeerde Kerk Opende      824116148