Gereformeerde Kerk Opende

Fri,09Jun2017

Verslag aktie's

Onze vaste groep mannen met aanhangwagens:

Jappie Bijma met Tom Nicolaij; Bonne Gaikema met Cor Koster;Ietsen Pool met Ties de Jong; Ritske Borger met Anne Weening en Jan Splinter met Sjoerd van Eik,toog vrijdag 10 maart in alle vroegte naar firma Tjoelker (Hubo), waar Jappie Bijma de bestelling over de wagens verdeelde.De bestelde en reeds betaalde goederen konden vlot afgeleverd worden en het resultaat is opnieuw heel goed: € 715,- Met deze actie gaan we beslist door.

Iedereen bedankt die meegeholpen heeft om deze actie te doen slagen en dan denk ik ook  aan de mensen die met de bestellijsten langs de adressen zijn geweest.

 

 

Na weken van voorbereiden was het dan zo ver…vrijdagmiddag 13.30 uur!

Een grote groep opkopers en snuffelaars stond al een half uur voor een dichte deur te wachten, binnen werd nog snel alles gecontroleerd: iedereen op zijn/haar plek…met een trommeltje met kleingeld….de catering klaar om de eerste gasten te ontvangen….starten maar…!!

De deur ging open en Folkert Hans Tolsma blies de groep muzikaal vanuit zijn slaapkamerraam naar binnen!

 

 

 

Het eerste uur was het een drukte van belang en werd er meteen goed verkocht!Er was een gezellige hoek ingericht voor het café, waar menigeen een kop koffie of thee met iets lekkers uit eigen keuken bestelde.Corrie de Vries had met hulp van haar zus Geke Drost prachtige voorjaarsstukken gemaakt.Op een paar bloemstukjes na werd alles verkocht!Geesje Overzet had opnieuw haar eigen stand met brocante en antiek, haar passie !!Al maanden vóór de rommelmarkt had ze als volleerd handelsvrouw allerhande artikelen weten op te kopen, die ze in haar woning had uitgestald. Kwam je bij haar dan moest je van goede huize zijn om zonder iets te kopen weg te gaan.“Ik doe het niet voor mezelf maar voor de kerk” was haar slogan.Nel had haar enveloppen aan een grote ring. Voor € 5,- kon je 6 loten kopen en bijna iedereen had wel 1 of meer prijzen. En dat was niet mis!! Want er stonden mooie artikelen uitgestald in haar kraam die van de middenstand kwam uit Opende, Surhuisterveen, Grootegast en Kornhorn. Tom, haar man, heeft tot tweemaal toe nieuwe enveloppen aan de ring bevestigd!


De stands met allerhande in de grote zaal werden bemand door veel vrijwilligers, zoals Fokje Bijma, Etje Pera, Mineke van Eik, Ettie van der Laan, Hillie Borger, Annie van Dellen, Froukje Piersma, Dea Elzinga, Sijke Tjoelker, Jantje Tjoelker, Els Nieuwland, Linda Hiemstra e.a.

Er waren veel cakes en taarten gebakken. Marjan Borger kwam zelfs met zulke kunstwerkjes aan dat het jammer was ze op te eten!!Sommige cakes en taarten werden bij de koffie gepresenteerd, verder werd alles verkocht!

Eise Pijl had ijzeren kunststukken gemaakt voor de rommelmarkt. Een hobby van hem , afkomstig vanuit zijn werk bij firma de Wit in Kornhorn.

De boekenbeurs was nu gevestigd in de oppasruimte in de benedenverdieping. We ontdekten dat Alie van der Heide uit Kornhorn, naast Anne Weening en Wietze de Vries hier goede zaken konden doen met de klanten.De ruimte met elektrische apparaten werd bemand door Jaap Scheper, Sjoerd van Eik, Piet Kop, Eise Pijl en Siebe Postema.Riekje Pool verkocht weer kleding en accessoires, ze had het er druk mee en deed goede zaken.In de gang beneden waren op lange schragen van Harmon Nieuwland de woonartikelen van IJtsma Living uitgestald, de verkoop hiervan was in handen van Enna Bolt en Doetie Gjaltema.Greta van der Tuin, Hennie Zwama, Tjits Euwema, Hiltje Koster enThea van der Veen hadden het druk in de keuken en in ons café.Nel Nicolaij en Lineke Elzinga waren de vliegende kiep.

Tussen de middag kon men genieten van een broodje ham/kaas en een heerlijk kop soep van o.a. Bep Splinter.Vrijdag aan het einde van de middag rook het heerlijk naar gebakken hamburgers met gefruite uitjes, bereid door o.a. Gerard en Ellie Couperus. Er was stevige trek waardoor al vlot hamburgers en broodjes bijgekocht moesten worden. Ook de poffertjesvoorraad slonk snel!Om 21.00 uur was de eerste dag afgelopen, Sietie Drost en Sjoerdtje Scholten telden de papieren opbrengst voor die dag: € 2970,-…geweldig!!!De stands werden voor de volgende dag klaargemaakt en de keuken en toiletten op orde gebracht.

Zaterdag om 09.00 uur was het eerst rustig, maar werd het rond 10.00 uur gezellig druk.De hele ochtend werd er weer goed verkocht.Tegen 13.00 uur werd het stiller en kon men beginnen met opruimen.Om 14.00 uur sloten we de deuren met een heel tevreden gevoel.En toen barstten de inpak- en schoonmaakploegen los, waaronder Meint Zwama en Cor Koster.Alle mooie producten werden in dozen verpakt en in de kelderruimte geplaatst.Nel nam de kleding mee voor Moldavië.Wat naar Pikulan zou gaan werd opgeslagen bij Jan Splinter.Zaterdag was Bonne Gaikema al met een aanhanger naar de stort geweest. De rest aan stort, ijzer en plastic afval werd eveneens bij Jan gebracht.Intussen werd Pro Deo onderworpen aan een fikse schoonmaakbeurt, degene die daar altijd stil bij aanwezig  is, is mevr.Tjoelker-van Kammen! Om 16.00 uur waren we klaar en hebben we nog even met koffie en pils nagezeten.Het totale bedrag was toen al geteld: € 4865,-

Nu, bij het opstellen van dit stuk, is er nog meer binnen gekomen en kunnen we vaststellen dat de rommelmarkt het mooie bedrag van € 4900,- heeft opgebracht.Ik heb bewust namen genoemd om weer te geven hoeveel mensen zich hebben ingezet voor de rommelmarkt.En dan zijn enkele mensen die de flyers rondbrachten en de cakes e.d. gebakken hebben niet eens genoemd. En misschien ben ik wel meer mensen vergeten…. Daarom…iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen….heel hartelijk dank voor jullie inzet!!!Maandagmiddag zijn enkele mannen bezig geweest om de dozen naar Pikulan te brengen of naar de stort.In totaal gingen er 4 karren naar de stort, 3 naar Pikulan en lagen er dinsdagmorgen 13 zakken plasticafval bij Jan Splinter langs de weg. Een kar met oud papier= oude boeken/tijdschriften staat klaar om naar de papiercontainer te gaan voor de jeugd.

Al met al was het een hele klus waar we met een goed gevoel op kunnen terug zien.We hebben de Kornhorners in ieder geval in ons hart gesloten, zoals zij zich hebben ingezet!

Fijn dat we op deze manier ook gemeente kunnen zijn!

Tot slot wil ik graag vermelden dat we een gift van € 1500,- hebben ontvangen van de Jeugdraad, waarvoor onze hartelijke dank!!

De thermometer staat van januari t/m maart op ongeveer € 7.115,-

 

Sjoerdtje Scholten,

voorzitter actiecommissie

 

De foto’s volgen nog