Fri,09Jun2017

Over onze kerk

Als kerkelijke gemeente staan wij tussen progressief en behoudend. Een “midden-positie”.  Wij willen graag een gemeente zijn met frisse ideeën, die de bijbelse boodschap toepast in de huidige situatie. Een gemeente die past bij de gemoedelijke aard van de bevolking in het Westerkwartier, waar Kornhorn deel van uit maakt.

alt

Op zondag vindt er één eredienst plaats. Aanvang 09.30 uur. De eerste zondag van de maand begint de dienst om 11.00 uur.

Kornhorn viert jaarlijks 5 keer het Heilig Avondmaal. Eén viering vindt plaats op Witte Donderdag (Lopend Avondmaal). Sedert 1 januari 2010 vindt er in onze kerk een “Open Avondmaal” plaats. Dat geldt voor de kinderen en volwassenen, welke (nog) geen belijdenis hebben gedaan.

Rond Pasen wordt sedert enkele jaren de Paascyclus gehouden (erediensten op Witte Donderdag/Goede Vrijdag/Stille Zaterdag/1e Paasdag).

Er is een jaarlijkse dienst van kerk en school.

De kerkenraad bestaat momenteel uit 5 leden: 1 preses (tevens wijkouderling), 3 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester. 

Wij verzorgen een kerkblad “Op de Hoogte” welke maandelijks wordt uitgebracht. Deze wordt thuis bezorgd bij alle leden en gastleden.

Samenwerking met andere kerken

Kornhorn wordt omschreven als een kerkelijk dorp. Het dorp kent drie kerken: een Gereformeerde Kerk, een Christelijk Gereformeerde Kerk en een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. 

De contacten met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk beperken zicht tot een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst omtrent de Reformatie (Thema 2016: Desiderius Erasmus, 2017: 500 jaar Reformatie).

De laatste jaren is er regelmatig contact met de Hervormde Gemeente van Opende-Kornhorn en met de Gereformeerde Kerk van Opende. Jaarlijks is er 2 keer overleg op Moderamenniveau. Ook de organisatie van het jaarlijkse startweekend wordt gezamenlijk gedaan. In het voorjaar van 2017 worden beide Gereformeerde kerken samengevoegd tot Gereformeerde kerk Opende-Kornhorn. 

Vorming van de Jeugd

  • Kindernevendienst voor de leeftijdsgroep 4 t/m 10 jaar, om de week
  • Jeugdclub 12 t/m 15 jaar, maandelijks

Verenigingen en kringwerk

  • Vrouwenvereniging “Rondom het Woord”

Overige commissies

  • Liturgiecommissie heeft inbreng bij verschillende diensten en vieringen.
  • Strandheemcommissie organiseert evangelisatieweekend rond Hemelvaartsdag bij Strandheem, i.c.m. omringende kerken

Hiernaast is er een Jeugddienst en een Kinderdienst. In september is de jaarlijkse Startdienst.