Gereformeerde Kerk Kornhorn

Fri,09Jun2017

Overdenking

En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
Gen. 5: 24 (vert. NBG 1951)

De woorden van dit vers, in de vertaling van 1951, hebben mij altijd bezig gehouden. Wat zou daarmee bedoeld geweest zijn? Henoch wandelde met God… Net zoals Adam met de HEER wandelde in de hof van Eden? Zou God fysiek bij hem gelopen hebben? Naast hem? En in welke gedaante dan?

Lees meer...

Pagina 5 van 5