Gereformeerde Kerk Kornhorn

Fri,09Jun2017

Liturgisch stuk Kerst

alt

Lees meer...

Adventstuk 2015

alt

Lees meer...

Dankdag 2015

alt

Een speciale dag in het jaar. Dankstond voor gewas en arbeid. Om te danken voor de maatschappelijke en natuurlijke zegeningen. Op een woensdag naar de kerk om daar bij stil te staan. Te beseffen dag God de wasdom geeft en dat Hij in alles voor ons zorgt. Groente, aardappels en vruchten verwijzen naar de oogst van het land. Bloemen symboliseren de zon, zonder welks warmte en licht niets kan groeien en bloeien. Het brood verwijst naar Jezus: het brood des levens.

Opbrengst aardappelactie ten bate van Famtofam

Op woensdag 25 november werd de opbrengst bekend gemaakt en overhandigd aan Famtofam.

alt

Lees meer...

Uitnodiging club

alt

Hallo jeugd,

Ook dit jaar is er weer club in de Gereformeerde Kerk Kornhorn.

Deze club is voor iedereen vanaf de 1klas van het voortgezet onderwijs (leeftijd 12-16 jaar).

We beginnen op zondag 11 oktober.

De daaropvolgende clubavonden staan gepland voor:

Lees meer...

Pagina 3 van 5