Home

Fri,09Jun2017

Opbrengst actie

alt

De gezamenlijke taartenactie is weer afgelopen, alle vrijwilligers bedankt! Na aftrek van de kosten blijft er een bedrag over van €386,-. Dit bedrag is overgemaakt aan de stichting Free a Girl.

Wat kan er met dit bedrag gedaan worden?
Overzicht van de gemiddelde kosten per meisje per jaar, ter indicatie:

€ 23 aan kleding per meisje
€ 25 aan onderhoud van gebouwen
€ 30 aan opsporing per meisje
€ 35 aan toiletartikelen
€ 38 aan medische zorg
€ 41 aan onderwijs en trainingsmateriaal
€ 49 aan onderdak
€ 50 aan bevrijding per meisje
€ 122 aan salarissen (60 werknemers: medische staf, hulpverleners, onderwijzers,
juristen, beveiliging, etc.)
€ 200 aan eten en drinken

Duizenden minderjarige meisjes worden dagelijks seksueel uitgebuit. Hier moet een einde aan komen. Help om nog meer meisjes uit de prostitutie te bevrijden! Maak uw donatie over naar Triodos Bank Utrecht, rekeningnummer: NL35TRIO0786703164 t.n.v. Free a Girl.

Meer info:

Stichting Free a Girl
Promotiefilm Free a Girl
Nobody's girl (documentaire)