Home

Fri,09Jun2017

Afscheid ds. Tiggelaar

alt

Klik hier voor meer foto's van de afscheidsdienst.

(Onderaan de tekst staan nog 8 foto's van 2 en 4 september).
 

Afscheid van dominee en mevrouw Tiggelaar

Op vrijdagavond 2 september 2016 waren heel wat gemeenteleden van de Hervormde gemeente Opende-Kornhorn en de Gereformeerde kerk van Kornhorn samen gekomen in gebouw Eben Haezer te Opende om op een informele en gezellige manier afscheid te nemen van ds. J.Tiggelaar en echtgenote.

Wegens het bereiken van de emeritaatgerechtigde leeftijd heeft dominee gekozen voor beëindigen van de verbintenis en het vertrek naar Nieuw Leusen om te gaan genieten van meer vrije tijd en hobby’s.
5 ½ jaar mocht dominee Tiggelaar deze combinatiegemeente dienen in prediking en pastoraat. Ook gaf hij mee leiding aan de gesprekken van de zg. denktank, waar de drie PKN-kerken van Opende en Kornhorn zochten naar vormen van verdere samenwerking.
In de werkgemeenschap voor predikanten van de Classis Westerkwartier had ds. Tiggelaar ook een leidinggevend taak, daarnaast heeft hij in de vacature-periode van de Prot. gemeente Doezum het consulentschap op zich genomen.

Vanuit de afscheidscommissie werden we allen van harte welkom geheten in het bijzonder ds. Tiggelaar en zijn vrouw.
Afscheid, ………een deur die sluit, maar ook….. nieuwe wegen die zich openen,
voor ds. en mevrouw, maar ook voor de gemeenten.

In een mooie power-point presentatie gaf de kerkenraad van de Hervormde gemeente een kijkje in het predikantschap van ds. in de afgelopen jaren en verschillende activiteiten rondom gemeente zijn. De leden van de Gereformeerde kerkenraad speelden een kerkenraadsvergadering na, waarin ze de periode van ds. Tiggelaar evalueerden en waar kwinkslagen en anekdotes elkaar afwisselden.
De bijbelgespreksgroep presenteerde zich middels een bijbelquiz voor de hele zaal, waar zich al snel iemand uit Kornhorn liet kennen als meest Bijbelvaste aanwezige.
Dit alles onder het genot van koffie met heerlijke oranjekoek, drankjes en hapjes in overvloed, alles prima verzorgd door de afscheidscommissie.
Ook werden er cadeaus uitgereikt: een fotoboek van kerken in het Westerkwartier, dit kwam op hilarische wijze bij mevr. Tiggelaar terecht,
een workshop koken bij de Librije te Zwolle en een cheque voor de aanschaf van kookgerei voor ds. Tiggelaar. Zijn grote hobby is namelijk het bereiden van bijzondere maaltijden en hapjes.
Eén van de dames uit de afscheidscommissie droeg een gedicht voor over ‘het wel en wee van de dominee’ , tja dan ontdek je, ook een dominee is maar een gewoon mens. Zoals hij zelf aangaf “…gekomen om te dienen”.
De laatste bijdrage werd verzorgd namens de gebedskring met een gedicht ‘Stapsgewijs…’ ,we mogen allen onze weg vervolgen, “voor wie God getrouw zijn Is Hij een licht in het duister”, tevens de sluiting van deze geslaagde avond.
 

Op zondagmiddag 4 september was er in de Gereformeerde kerk van Kornhorn een afscheidsdienst. Naast een groot aantal gemeenteleden waren er een 40-tal genodigden en familieleden gekomen voor deze viering.
Vanaf het begin van de dienst werden we overweldigd door de prachtige muzikale begeleiding van Folkert-Hans Tolsma en Hylke v.d. Heide. Op orgel, piano en diverse blaasinstrumenten werden we op virtuoze manier getrakteerd op prachtige muziek en zang. Dominee had als lezing Spreuken 16 : 1-9 en koos als uitgangspunt in de verkondiging vers 9: “Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat”. Deze tekst was ook gebruikt bij de intrededienst op 6 februari 2011.
Hierdoor werden wij opnieuw bepaald bij het feit, dat niet wij, hoewel we dat vaak wel pretenderen, zelf onze eigen weg bepalen, maar dat het de Heer is, die ons leven leidt.
Als wij ons daaraan overgeven, kunnen we ook in onze omgang met de naaste iets uitdragen van de liefde en genade in Jezus Christus, die de het begin en het einde en ons hele leven bepaalt.
Ds. Y.Buurma van Zuidhorn verzorgde namens de classis Westerkwartier de officiële losmaking van dominee en de gemeente.
De kinderen van de kinderkerk overhandigden een prachtige map met persoonlijke werkjes en lieten in een gedicht horen hoe ze dominee een goede toekomst toewensen.
Na de zegen werden dominee en mevr. Tiggelaar toegesproken door ds. J. Stap uit Kolderveen, voorheen - toen nog predikant te Zevenhuizen - consulent van onze gemeente en tevens als studiegenoot al 20 jaar bevriend met het echtpaar Tiggelaar.
Dominee Hoornenborg sprak namens de buurgemeente, de Gereformeerde kerk van Opende, zijn dank uit voor de fijne samenwerking en goede contacten.
Namens de eigen kerkenraden sprak dhr. P. Hoekstra woorden van dank over al het goede dat we samen mochten hebben in het contact met ds. en mevr.Tiggelaar, waardering voor de gedegen prediking en catechese, de goede contacten in de gemeenten in allerlei omstandigheden en hij wenste de familie Tiggelaar Gods zegen toe.
In zijn dankwoord gaf dominee Tiggelaar aan, dat het een mooie afsluiting was van een goede tijd in Opende en Kornhorn.
Na de dienst werd er afscheid genomen en onder het genot van een kopje koffie of thee in de zaal met genodigden en met de familie nog wat nagepraat over deze fijne afsluiting.
 

Vrijdagavond 2 september 2016:

alt

 

alt

alt

alt

alt

 

Zondagmiddag 4 september 2016:

alt

alt

alt