Home

Fri,09Jun2017

Slotdienst Curringherveld

Slotdienst bij de werkschuur in het Curringherveld te Kornhorn

alt

Op 26 juni 2016 hebben we als gezamenlijke kerk onze afsluiting van het winterwerk in de kerk gehad. Deze zondag mochten we letterlijk ‘naar buiten’, het Curingherveld in, weliswaar was de dienst in de prachtig vernieuwde werkschuur aldaar. Zelfs een boom was erin aanwezig, nee géén gewone, maar een binnen-boom, eentje met verscheidenheid in groei en bloei!

De zon omringd door enkele wolken scheen en de mensen stroomden toe. De commissies van beide kerken hadden al velerlei voorbereiding gedaan.

De muziekvereniging ‘Uit Vriendschap’, die ons deze morgen begeleidde was er klaar voor. 

We zongen als ons eerste lied nr. 216, “Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven Hem door....”

alt

Voor de kinderen was er een verrassend programma in de natuur, zij huppelden al spoedig met de juffen mee.

alt

Dominee leidde de dienst in met een terugblik op een jaar met gemengde gevoelens. Het thema van de prediking was Lucas 9 vs. 62: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.

Dit zette ons als mensen weer met beide benen op de grond, een indringende les van de Here Jezus. Toen ik omhoog keek zag ik boven mijn hoofd een ploeg, uit vervlogen tijden. 

Omhoog kijken, ja... laat dat de eerste richting zijn, maar ook vooruit kijken om niet te ontsporen maar verder te komen, daar waar God ons bedoeld heeft.

Na de verkondiging zongen we met elkaar: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land....”

Staande sloten we de dienst af met lied 289 uit de Ev. liedbundel:

“Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.....”

alt

alt

alt

Mijn gedachten kregen weer de ruimte om de mooie natuur te zien en anderen te ontmoeten. En dit alles onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. Nadien nog een heerlijke kop soep en een broodje, ja er is goed voor ons gezorgd. Hemelse Vader bedankt!

Mensen, ook bedankt voor al het goede van deze morgen.

B.P.