Home

Fri,09Jun2017

Bloemschikking Pasen

alt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Goede vrijdag 2016alt

De liturgische schikking staat in het teken van het lijden en sterven van Jezus op Golgotha.

Het kruis wordt wel gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.

De stenen en de boomschors staan voor de puinhoop waarin we leven en voor de dood. De rode anemonen verwijzen naar het bloed van Jezus toen hij aan het kruis hing. De kleur rood geeft weer het lijden van Jezus maar is ook de kleur van de liefde.

 

 

Paasfeest 2016 

Jezus is opgestaan!

De liturgische schikking staat in het teken van de opstanding van Jezus.

Wit is de kleur van vreugde, feest, waarheid en reinheid. De gele narcis wordt in christelijke voorstelling de Paastrompet genoemd.

De groene klimop staat voor trouw en onsterfelijkheid is altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich, staat voor leven en toekomst.

Het gipskruid verwijst naar de vele mensen die het woord hebben gehoord en het nog steeds doorgeven.

De roos is het symbool van de liefde, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon liet sterven en de dood liet overwinnen, zodat een ieder die in Hem gelooft zal leven ook al is hij gestorven.

alt