Home

Fri,09Jun2017

Dankdag 2015

alt

Een speciale dag in het jaar. Dankstond voor gewas en arbeid. Om te danken voor de maatschappelijke en natuurlijke zegeningen. Op een woensdag naar de kerk om daar bij stil te staan. Te beseffen dag God de wasdom geeft en dat Hij in alles voor ons zorgt. Groente, aardappels en vruchten verwijzen naar de oogst van het land. Bloemen symboliseren de zon, zonder welks warmte en licht niets kan groeien en bloeien. Het brood verwijst naar Jezus: het brood des levens.