Home

Wed,29Mar2017

Een mens heeft het verlangen goed te doen,
je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

SPREUKEN
19:22