Home

Tue,21Feb2017

Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

SPREUKEN
19:21